PROVRT

Vzdrževanje

Nudimo vzdrževanje novo urejenih in že oblikovanih vrtov.

Pri vzdrževanju opravimo okopavanje in pletev nasadov, obrezovanje trajnic, grmovnic in dreves.

Prehrana rastlin je zelo pomembna za njihov razvoj. Rastline gnojimo z organskimi, naravnimi in mineralnimi gnojili.

Pri drevesih oblikujemo krošnjo, saniramo poškodbe, če je nuja pa drevesa tudi odstranimo skupaj z izkopom panja in po dogovoru odvozom odpada.

Zaradi vedno večjega števila bolezni in škodljivcev pri okrasnih rastlinah opravimo tudi celotno zaščito z naravnimi in sintetiziranimi zaščitnimi pripravki.

Pri negi trate nudimo košnjo z odvozom odkosa, obrezovanje travnatih robov, prezračevanje, valjanje, gnojenje, ureditev zalivanja, izgrabljanje z odvozom odpada, zaščita pred boleznimi, škodljivci ter pleveli.

Svetovanje | Načrtovanje | Izvedbe | Feng Shui