PROVRT

Načrtovanje

Na osnovi opravljenega ogleda in pregleda zemljišča ter upoštevanja naročnikovih želja izdelamo ureditveni in zasaditveni načrt. Načrt je osnova za izdelavo predračuna in izvedbe ureditve okolja.

Svetovanje | Izvedbe | Vzdrževanje | Feng Shui